Dù ở đâu chúng ta cũng phải quách tỉnh haivl

Góp ý