📃 Theo tờ Daily Mail, ủy ban điều tra độc lập về những sai phạm của Man City sẽ do Murray Rosen KC chủ trì. 🆘 Rosen vốn là thành viên Arsenal rất nổi tiếng vì đang giữ cương vị người đứng đầu hội đồng tư pháp Premier League. ✅ Sở thích là thưởng thức các trận đấu của Arsenal, chơi Tennis và bóng bàn.

Góp ý