tụi nó khen con chó đẹp trai ... nghe như cắt từng đoạn ruột , thôi em ở ẩn luôn mấy thánh à haivl

Góp ý