:v có những ông anh dành cả đời chỉ để gọi em gái xuống ăn cơm. )) dethg mà kiên nhẫn vaizzzz :x :x

Góp ý