Đến một độ tuổi nào đó…Con người ta sẽ có nhiều tâm sự hơn…Nhưng lại lười chia sẻ ra…Tất cả chỉ gói gọn bằng hai từ im lặng…!

Góp ý