Mồng 2 Tết qua nhà người yêu chúc Tết, mẹ anh ấy bảo:” Cháu xinh gái thế này sao lại dây vào thằng ất ơ nhà bác ” 😧 Nguồn: Nghệ An

Góp ý