NO 3 HOT SEARCH (BẠO - BGT): ÁP LỰC CHUYỂN SANG BÀNH VU YẾN SAU KHI HỒ CA THÔNG BÁO CÓ CON Đoạn phỏng vấn được đào lại nhiều nhất ngay sau khi Hồ Ca thông báo mình đã có con và vợ là một người ngoài ngành giải trí! Câu hỏi được nhiều người hỏi nhất lúc này: BÀNH VU YẾN ANH ĐÃ VỘI CHƯA? -Cá- #weibovietnam #wbvn #news #cbiz

Góp ý