KHÁI NIỆM TRANG ĐIỂM CỦA CON TRAI VÀ CON GÁI KIỂU 🥲 Đúng vậy, chỉ cần chưa kẻ mắt, chưa đánh phấn mắt, chưa highlight, đánh khối,... thì tức là vẫn chưa trang điểm! Phim: Đi đến nơi có gió -Cá- #weibovietnam #wbvn #news #cbiz

Góp ý