MÙA ĐÔNG Ở VÙNG ĐÔNG BẮC TRUNG QUỐC LẠNH ĐẾN MỨC NÀO? Một đơn nguyên trong tiểu khu ở Đại Hưng An Lĩnh thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc quên không đóng cửa ở dưới cầu thang, gió lạnh và tuyết lùa vào cảXem thêm một đêm khiến bên trong trông không khác gì một động băng thạch nhũ, có cảm giác tiên khí ngập tràn như trên phim cổ trang 🥲🥲🥲. Người quay video còn cho biết nhiệt độ lúc đó là âm 53 độ C, trời siêu siêu lạnh. -Miao- #WeiboVietNam #wbvn

Góp ý