HÌNH ẢNH ĐỐI LẬP TRONG VÀ SAU TẾT: NẾU TRONG TẾT CĂN NHÀ LUÔN RỘN RÃ TIẾNG NÓI CƯỜI THÌ SAU KHI TẾT QUA ĐI, CHỈ CÒN LẠI MÌNH BÀ NGỒI CÔ ĐỘC TRÊN CHIẾC GHẾ GỖ TRƯỚC HIÊN NHÀ -Cá- #weibovietnam #wbvn #news

Góp ý