Pha khui rượu đỉnh kao nhắm thẳng mặt bác trưởng họ nhà gái đến từ team dâu rể. Nhìn mặt tươi thế kia thì chắc phải xin lỗi các bác 3 chén 😂😂😂 #Tiin #Tiinvn #PL

Góp ý