Ngán ngẩm trước những giọt nước mắt của Trấn Thành, ca sĩ Nguyên Vũ soạn hẳn 1 sớ dài trên trang cá nhân. Thấy chưa đã, anh tiếp tục inbox thẳng vào instagram của Mr Riêng Tư! 😳Ngán ngẩm trước những giọt nước mắt của Trấn Thành, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ 1 bài viết dài trên trang cá nhân.Xem thêm Thấy chưa đã, anh tiếp tục ib gửi thẳng nguyên văn bài đó vào instagram chính chủ của Mr Riêng Tư! 1 người lên tiếng thì chưa chắc đúng, nhưng nhiều người cùng lên tiếng thì có lẽ Trấn Thành nên suy nghĩ và tiết chế bản thân hơn. Nghệ sĩ diễn 1 đêm bằng người dân lao động trong cả năm, vậy mà nghệ sĩ vẫn khóc, vẫn than khổ thì thử hỏi người dân thường biết sống sao??? 🙂🙂

Góp ý