Gia đình đồng tình với Cô giáo vì cũng không thể khuyên bảo được con em trong việc đầu tóc. Mong cô cứng rắn hơn để cháu nó nên người. Cô giáo nhận ra việc hành xử vậy là chưa đúng và không nên. Học sinh nhậnXem thêm ra thái độ của bản thân và sự cứng đầu vi phạm nội quy của trường không được gia đình, bạn bè hay giáo viên đồng tình. Và kết là 02 cô trò ôm nhau khóc, kết thúc drama!

Góp ý