ĐÔI KHI CHỈ CẦN MỘT CÁI ÔM, AI ĐÚNG AI SAI KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG 🥹 “Tại buổi làm việc cô trò đều nhận ra lỗi sai, cùng xin lỗi nhau, gia đình học sinh cũng đã bỏ qua cho cô giáo. Hiện tại, tâm lý cô trò đều ổnXem thêm định, chuẩn bị quay trở lại dạy và học bình thường… Cô giáo cũng nhận thức được hành vi nóng nảy bộc phát chưa đúng với ứng xử văn hóa, hai cô trò ôm nhau trên lớp và chia sẻ với cả lớp rồi. Theo PLO

Góp ý