Blogger này làm một video nói rằng mình đã cho người già th.ị.t, nhưng đứng dưới máy quay suốt 40 phút hợp tác mà bà vẫn chưa nhận được, sau đó họ đã đưa bà đi chỗ khác và chả ai biết rằng bà có nhận được thịt hay không 😕 Video: 滁州市广播电视台

Góp ý