Chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà cao 48m đang hoàn thiện ở An Giang 😮😮😮 Tượng Phật Di Đà cao 48m đang được xây dựng tại Phù Sơn Tự - Núi Nổi (Tân Thạnh, tx Tân Châu, An Giang). 📸 Minh Tuấn HP / Việt Nam Ơi

Góp ý