Mất điện, hàng xóm tụ lại một con đường mát nhất để trò chuyện, chơi cùng nhau rất vui. Bên cạnh sự bất tiện thì đâu đó lại tìm thấy những thứ lãng bị lãng quên những năm 2000 🥰 Ảnh: Quoc

Góp ý