KIẾN THỨC NÀY ĐÃ ĐƯỢC TIẾP THU Sau nhiều năm nài nỉ xin vợ mua xe cho, bằng tuyệt kỹ R "mưa dầm thấm lâu", Tiến Luật đã thử và thành công 2 lần liên tục. Lần này còn rực rỡ hơn lần đầu gấp nhiều lần, khiến cả sever "đã có nóc" phải khâm phục sát đất.

Góp ý