Con mới 2T còn non nớt quá mà, lúc đó có lẽ đi theo cha... ai ngờ đâu sự việc ra nông nỗi này...😭😭. Đọc mà nh ói lòng thương 2 cha con. Xin chia buồn cùng gia đình....😭😭🙏

Góp ý