Chủ nhà hẹn sang nhận nhà để bán, sang gặp em ý đang lau dọn nhà cuối năm ntn🙄 theo ace mình đi về hay là LAO vào giúp. Cho e xin ý kiến, Chứ giờ đầu e lú mất rồi😱😶‍🌫️🥶🥵😳

Góp ý