Nhìn em bình thản thế thôi chứ làm gì mà không buồn, không đau, Chẳng qua những thứ đó em đã trải qua, nên em không mấy ngạc nhiên khi gặp lại nữa.

Góp ý