Đối vui: Tại sao con chó qua sông mà không hề bị ướt?

Góp ý