anh bill :"tôi sẽ luôn chọn người làm làm một việc khó , vì họ luôn hoàn thành nó theo cách đơn giản nhất"

Góp ý