BỨC ẢNH HUYỀN THOẠI ⚽️ 9 Qủa bóng Vàng Ballon D'or 🥇 1 Chiếc Giày vàng Fifa world cup ⚽️ 3 Quả bóng Vàng Fifa World cup 🏆 2 Chức vô đich World cup 🥇 6 Chiếc Giày vàng Châu Âu 😘 Riêng mình Messi có 7 Quả bóng Vàng, 1 cúp Vàng World Cup, 2 Quả bóng Vàng WC

Góp ý