Có 2 thử trên đời này bạn không được bỏ lỡ, một là Tiger Soju Dưa lưới, hai là Tiger Soju Mận )) Thứ 6 rồi, lên kèo thôiii! #TigerSojuInfusedLager #TigerBeer #TigerxGDragon

Góp ý